CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

TCVT

TCVT

CERTIFER HHC/DRS har ett avtal med TCVT Foundation om utförande av följande riktlinjer för övervakning av certifiering av vertikala transporter:

  • Riktlinje W3-01 för inspektion av mobilkranar, lastbilsmonterade kranar och schaktningsmaskiner utrustade som mobilkranar
  • Riktlinje W5 för inspektion av maskiner för järnvägsinfrastruktur oavsett om de stöds av lokala spår*
  • Riktlinje W6 för inspektion av grundläggningsmaskiner, driftsättning, regelbundna inspektioner och installationsinspektioner

* I samarbete med TCVT Foundation och företag inom lokala lätta tåg såsom GVB, HTM, RET och RTU, har CERTIFER HHC/DRS utvecklat en certifieringsplan i vilken underhållsutrustningen hos de olika lokala företagen inom lätta tåg kan bedömas gällande infrastrukturkompatibilitet och säker användning.

Om du har några frågor om genomförandet av denna riktlinje är du välkommen att kontakta oss när som helst: info@hhcdrs.nl.

TCVT maskiner för järnvägsinfrastruktur

Sedan 1 februari 2002, måste maskiner för järnvägsinfrastruktur inspekteras av inspektionsorgan. Holländska ackrediteringsrådet (holländska: RvA) har auktoriserat CERTIFER HHC/DRS att utföra dessa inspektioner (känd under nummer I141). För detta ändamål, har CERTIFER HHC/DRS slutit ett avtal med TCVT Foundation.

Maskiner för järnvägsinfrastruktur som arbetar på spår som inte är i bruk är särskilda fordon som kan köra på dessa spår med egen framdrivning och är avsedda för nykonstruktion, förnyelse och underhållsarbete på spåret.

Exempel på maskiner för järnvägsinfrastruktur är:

  • Rälsbundna underhållsmaskiner i enlighet med EN14033-1/-2/-3
  • Räls-/vägfordon oavsett om de är utrustade med en kran eller plattform i enlighet med EN15746-1 /-2
  • Släpfordon i enlighet med EN15954-1 /-2
  • Avtagbara maskiner i enlighet med EN 15955-1 /-2

Med sina år av erfarenhet och kontakter med alla tillverkare av maskiner för järnvägsinfrastruktur, kan CERTIFER HHC/DRS enkelt utföra dessa inspektioner och besvara specifika frågor kring användningen av dessa maskiner.