CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

Godkännanden

 • Godkännande av ackrediteringsrådet som oberoende inspektionsföretag Typ A, enligt nr. I 141.
 • Godkännande av ackrediteringsrådet för utförande av certifiering av kvalitetshanteringssystem, enligt nr. C 639.
 • Godkännande av ackrediteringsrådet för certifiering av produkter, enligt nr. I 671.
 • Utnämningsbeslut från Social och arbetsmarknadsministeriet (Ministry of Social Affairs & Employment) för mobilkranar.
 • Förordnande från Social och arbetsmarknadsministeriet (Ministry of Social Affairs & Employment) för plattformar, anmält organ (NoBo) Nr. 1869
 • Utnämningsbeslut från Ministeriet för infrastruktur och miljö, järnvägsdivisionen (Ministry of Infrastructure and Environment, Rail Division), anmält organ (NoBo) Nr. 1869
 • Godkännande av Ministeriet för infrastruktur och miljö, divisionen för inhemska transporter (Ministry of Infrastructure and Environment, Rail Division) för inspektion av hissanordningar.
 • KIWA-godkännande för inspektion av mobila bränsletankar IBC:er
 • Godkännande av Ministeriet för infrastruktur och miljö, ILT-avdelningen (Ministry of Infrastructure & Environment, ILT department). Farliga ämnen för inspektion av bränsletankar, IBC:er.
 • KIWA SCM-godkännande för inspektion av stöldskyddsenheter för arbetsutrustning WM03.
 • Godkännande av Transportstyrelsen, Sverige; oberoende granskningsorgan.
 • Godkännande av SJT, Norge; Utsett organ.
 • Godkännande av Trafikstyrelsen, Danmark; Utsett organ.
 • Ackreditering av NSA Irland