CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

CE

CE-märkning

Att tillämpa CE-märkning baserat på ett eller flera EU-direktiv är en utmaning för många tillverkare. Därför, är stöd från en expert inom detta område ofta väldigt välkommet. CERTIFER HHC/DRS utför en oberoende bedömning av om din produkt uppfyller de EU-direktiv och/eller EU-standarder som du har specificerat.

Här testar vi din produkt och innehållet i din tekniska fil som består av ritningar, beräkningar, tester, riskinventering och utvärdering etc, mot de tillämpliga EU-direktiven och/eller EU-standarderna.