CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

IBC

IBC (Intermediate Bulk Container)

 

Inledning

Mobila förvaringstankar för att förse utrustning med det dagliga bränslebehovet är en vanlig syn inom byggindustrin. Det är en självklarhet att dessa tankar utsätts för alla möjliga typer av påverkan vid användning. För att förhindra personskador samt skador på miljön och omgivningen, har myndigheterna även utfärdat bestämmelser för underhåll av IBC:er. En del av dessa bestämmelser är regelbundna inspektioner av dessa tankar. KIWA har auktoriserat CERTIFER HHC/DRS att utföra dessa inspektioner för den tillfälliga förvaringen av bränslen och Ministry of Infrastructure & Environment, Environment & Transport Inspectorate, avdelningen för farliga ämnen, har godkänt det för inspektera transporten av farliga ämnen.

 

Regelbunden inspektion

Med dessa båda ackrediteringar, kan CERTIFER HHC/DRS inspektera dina IBC:er inom båda tillämpningsområdena (förvaring och transport) med en enda inspektion. Det sparar en massa pengar och är även effektivt.

Vi ser fram emot att ge ett lämpligt förslag på en kombinerad inspektion av en IBC eller flera tankar.

För ytterligare information eller för att boka ett möte, kontakta: info@hhcdrs.nl.