CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

IBC

IBC (mellemstor beholder til bulkvarer)

Introduktion

Mobile opbevaringstanke til forsyning af udstyr med dets daglige behov for brændstof ses ofte i bygge-anlægssektoren. Det siger sig selv, at disse tanke er udsat for alle mulige påvirkninger under brugen. For at forhindre personskader, skader på miljøet og omgivelserne har regeringen også udstedt forordninger for vedligeholdelse af IBCer. En del af disse forordninger er en regelmæssig inspektion af disse tanke. KIWA har autoriseret CERTIFER HHC/DRS til at udføre denne inspektion for midlertidig opbevaring af brændstof og Ministeriet for infrastruktur & miljø, Miljø & transportinspektoratet, afdelingen for farlige stoffer har autoriseret selskabet til at inspicere transporten af farlige stoffer.

Regelmæssig inspektion

Med disse to akkrediteringer er CERTIFER HHC/DRS i stand til at inspicere dine IBCer inden for begge anvendelsesområder (opbevaring og transport) med en enkelt inspektion. Dette sparer mange penge og er samtidig effektivt.

Vi fremsætter gerne relevante forslag til en kombineret inspektion af en IBC eller flere tanke.

For yderligere information eller for at aftale et møde bedes du kontakte: info@hhcdrs.nl.