CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

Godkendelser

 • Godkendelse fra akkrediteringsrådet som uafhængig inspektionsvirksomhed type A, under punkt I 141.
 • Godkendelse fra akkrediteringsrådet til udførelse af certificering af styringssystemer, under punkt C 639.
 • Godkendelse fra akkrediteringsrådet til certificering af produkter, under punkt C 671.
 • Afgørelse om udpegelse fra Social- og Beskæftigelsesministeriet til mobile kraner.
 • Social- og Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse for platforme, bemyndiget organ (NoBo) punkt 1869
 • Afgørelse om udpegelse fra Ministeriet for infrastruktur & miljø, jernbaneafdelingen, bemyndiget organ (NoBo) punkt 1869
 • Godkendelse fra Ministeriet for infrastruktur & miljø, indenlandsk shippingafdeling til inspektion af hejsegrej.
 • KIWA-godkendelse til inspektion af mobile brændstoftanke IBCer
 • Godkendelse fra Ministeriet for infrastruktur & miljø, ITL-afdelingen. Inspektion af farlige stoffer til brændstoftanke, IBCer.
 • KIWA SCM-godkendelse til inspektion af tyverisikringsanordninger til arbejdsudstyr WM03.
 • Godkendelse fra TransportStyrelsen, Sverige; uafhængigt vurderingsorgan.
 • SJT-godkendelse, Norge; udpeget organ.
 • Godkendelse fra TrafikStyrelsen, Danmark; udpeget organ.
 • Akkreditering fra NSA Irland