CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

Politikerklæring

POLITIKERKLÆRING

Følgende principper er formuleret med hensyn til kvalitet:

 • Arbejdets kvalitet skal opfylde de krav, der er fastsat for det.
 • Kvalitetssystemet skal være og fortsætte med at være i overensstemmelse med:
  • EN-ISO/IEC 17020:2012 type A
  • EN-ISO/IEC 17021-1:2015
  • EN-ISO/IEC 17065:2012

og certificerings- eller inspektionsordningerne, der finder anvendelse inden for aktiviteternes omfang:

  • TCVT-ordninger
  • Interoperabilitet (IOD2016 + ERA) inkl. tilhørende NB-Rail-dokumenter
  • Sikkerheds-/sundheds-/miljø-tjekliste for entreprenører (SCC / hollandsk: VCA)
  • Arbejdsudstyrs sikkerhed (hollandsk: VA) kvalitetsmærke
 • Den leverede kvalitet er grundlaget for at etablere og bibeholde varige forhold til kunder baseret på en kommerciel og kundeorienteret tilgang.
 • Den ekspertise som personalet opnår bibeholdes og forbedres for altid at kunne give kunden merværdi.

For at implementere disse principper kræves der på den ene side ressourcer, tid og faciliteter, og på den anden side er samarbejde og samråd med alle aktionærer uomgængelig. Derfor rettes opmærksomheden i fornødent omfang mod uddannelse og videreuddannelse af medarbejdere, og kunder bliver også hørt for at opnå en koordineret service. CERTIFER HHC/DRS er et kommercielt selskab Selskabets fortjenester investeres i vid udstrækning i uddannelse, videreuddannelse og yderligere udvikling af dets medarbejdere. Derudover tager CERTIFER HHC/DRS sit ansvar ved at deltage i forskellige konsultationer og udvalg involveret i standardisering og harmonisering (inkl. NB-Rail-møder) uden at opkræve gebyrer.

Virksomheden har valgt en omfattende kvalitetssikring. Dette er en kontinuerlig proces, hvor forbedring af kvaliteten er målet ved at opnå kvalitetskontrol og kvalitetssikring. En forretningsplan med konkrete målsætninger udarbejdes årligt. Disse mål evalueres kvartårligt. Værktøjer til forbedring omfatter rapporteringssystemet, ledelsens gennemgang og de interne og eksterne revisioner. Kvalitetsmanualen som vist i Kvalitetsindblik (KI) afspejler på korrekt vis CERTIFER HHC/DRS’s hensigter.

Direktøren og lederne er ansvarlige for at opretholde kvalitetssystemet og akkrediteringen. Direktøren er udpeget som ledelsesrepræsentant for kvalitetsstyringssystemet.

Direktøren er ansvarlig for at gøre alle nødvendige ressourcer tilgængelige for at opnå det ønskede kvalitetsniveau og for at sikre og opretholde akkrediteringen. Hvordan CERTIFER HHC/DRS sikrer sin uafhængighed er beskrevet i uafhængigheds-, uvildigheds- & integritetserklæringen.

 

Januar 2022

 

Huib Oostdijk (Ingeniør)

Managing Director CERTIFER HHC/DRS