CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

NoBo

Interoperabilitet (NoBo)

CERTIFER HHC/DRS er et udpeget og bemyndiget organ iht. direktivet om interoperabilitet 2008/57 eller 2016/797/EC for delsystemet for rullende materiel.

Hermed vurderer vi jernbanekøretøjer, som der henvises til i de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI) for følgende anvendelsesområder:

  • TSI L&P; 2014/1302/EC passager- og pendlertog, herunder OTM (On Track Machine) (maskine på spor) sporfornyelses- og vedligeholdelsesmaskiner
  • TSI WAG; 2014/321/EU
  • TSI NOI; 2014/1304/EU Støj
  • TSI PRM; 2014/1300/EU Tilgængelighed for personer med handicap
  • TSI SRT; 2014/1303/EU Sikkerhed i tunneller

Se også udførelsen af forskellige målinger inden for EMC/Støj/Vejning af akseltryk osv.

Vi støtter dine lokale og europæiske ambitioner.

Kontakt os