CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

EN

EN-certifiering

Det är en självklarhet att personal ska kunna arbeta med maskiner under säkra och hälsosamma förutsättningar. Överenskommelser har skett på nationell och internationell nivå i form av förordningar, direktiv, bestämmelser och europeiska normer (EN).

CERTIFER HHC/DRS kan utföra en bedömning åt en tillverkare och/eller slutanvändare för att konstatera om dessa krav har tillämpats korrekt för deras produkt.

För en maskinägare, ger detta en oberoende expertbekräftelse om i vilken utsträckning en maskin kan användas på ett säkert sätt och ger dig garantier om att de juridiska kraven är uppfyllda.

CERTIFER HHC/DRS utfärdar sedan ett kontrollcertifikat.

För specifika frågor, kan du kontakta de specifika tekniska cheferna inom de olika produktgrupperna via kontaktformuläret.