CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

GWW

GWW

Arbetsgivare och arbetstagare måste kunna lita på att de arbetar med säker utrustning.

Artikel 7.4 i arbetsmiljöförordningen stipulerar att arbetsutrustning såsom gaffeltruckar, grävmaskiner, skyfflar, etc. ska inspekteras regelbundet.

Våra inspektörer är har alla praktisk kunskap om den utrustning du arbetar med. Detta medför att, CERTIFER HHC/DRS garanterar en kompetent genomförd inspektion som går bortom enbart säkerhet. Produktkunskap garanterar inte bara säkerhet, utan minimerar även stilleståndstid.

I praktiken, är det ofta så att CERTIFER HHC/DRS inte bara inspekterar maskinerna. Vi kan även inspektera tillhörande hissanordningar och verkstadsutrustning inklusive elverktyg i enlighet med NEN 3140.