CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

AsBo

Bedömningsorgan (AsBo)

För implementering av förordning 402/2013/EG och 2015/1136/EG, är CERTIFER HHC/DRS certifierade som ett organ (AsBo) för bedömning av riskinventering och riskutvärdering baserat på den allmänna säkerhetsmetoden (Common Safety Method). CERTIFER HHC/DRS gör oberoende utvärderingar av inventeringens fullständighet, uppskattar förändringarna och farorna samt möjligheten att reducera riskerna efter utvärdering baserat på denna förordning.

Stödjer dina lokala och europeiska ambitioner

Kontakta oss