CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

DeBo

Utsett organ (DeBo)

Förutom interoperabilitet, är CERTIFER HHC/DRS även kapabla att testa de extra nationella kraven och konstatera infrastrukturkompatibilitet för specifika länder. För det här ändamålet, är vi erkända av olika nationella säkerhetsmyndigheter (National Safety Authorities):

  • Nationell säkerhetsmyndighet i Nederländerna (ILT) som utsett organ
  • Nationell säkerhetsmyndighet i Danmark (Trafikstyrelsen) som utsett organ
  • Nationell säkerhetsmyndighet i Sverige (Transportstyrelsen) som oberoende granskare
  • Nationell säkerhetsmyndighet i Norge (SJT) som utsett organ
  • Nationell säkerhetsmyndighet i Irland

Stödjer dina lokala och europeiska ambitioner

Kontakta oss