CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

NoBo

Interoperabilitet (NoBo)

CERTIFER HHC/DRS är utsett och anmält organ i enlighet med interoperabilitetsdirektivet 2008/57 eller delsystemet 2016/797/EG för rullande järnvägsmateriel.

Härigenom bedömer vi järnvägsfordon enligt referensen i tekniska specifikationer för interoperabilitet (Technical Specifications for Interoperability) för följande tillämpningsområden:

  • TSI L&P; 2014/1302/EC passagerar- och pendeltåg, inklusive spårbundna maskiner (On Track Machine) för spårläggning och underhåll.
  • TSI WAG; 2014/321/EU Vagnar
  • TSI NOI; 2014/1304/EU Buller
  • TSI PRM; 2014/1300/EU Tillgänglighet för personer med funktionsvariationer
  • TSI SRT; 2014/1303/EU Säkerhet i tunnlar

Se även utförandet av olika mätningar inom områdena EMC/Buller/Vägning av axeltryck, etc.

Stödjer dina lokala och europeiska ambitioner

Kontakta oss