CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

NoBo

Interoperabilitet (NoBo)

CERTIFER HHC/DRS er det utpekte og varslede organet i henhold til interoperabilitetsdirektivet 2008/57 eller 2016/797/EF for undersystemet Rolling Stock.

Vi vurderer herved jernbanevogner som nevnt i de tekniske spesifikasjonene for interoperabilitet (TSI) for følgende bruksområder:

  • TSI L&P; 2014/1302/EC passasjer- og pendlertog, inkludert OTM (på beltemaskiner) beltefornyings- og vedlikeholdsmaskiner
  • TSI WAG; 2014/321/EU-vogner
  • TSI NOI; 2014/1304/EU-Støy
  • TSI PRM; 2014/1300/EU tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne
  • TSI SRT; 2014/1303/EU Sikkerhet i tunneler

Se også utførelsen av ulike målinger innen EMC / støy / veiing av akselbelastninger, etc.

Støtter dine lokale og europeiske ambisjoner.

Kontakt oss