CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

Nyheter

OVERTAS DET NEDERLANDSKE SERTIFISERINGSSELSKAPET HHC/DRS ER OVERTATT AV AV BELGORAIL, SOM ÅPNER OPP NORD-EUROPA FOR CERTIFER

2021 vil være en milepæl for den nederlandske lederen innen inspeksjon og sertifisering av utstyr for jernbaneinfrastruktur, jernbane-/veimaskiner og løfteutstyr. HHC/DRS, med avdelinger i Nederland, Tyskland og Skandinavia, ble kjøpt opp av BELGORAIL, og ble dermed medlem av CERTIFER Group, en stor aktør i sektoren.

CERTIFER-konsernet går inn i det nordiske markedet og styrker sin posisjon på de nederlandske og tyske markedene med oppkjøpet av HHC/DRS i februar 2021.

 

Noord-Scharwoude og Brussel, 25. februar 2021 – siden etableringen i oktober 1999 har HHC/DRS gjennomgått rask utvikling og blitt en viktig aktør i jernbanesektoren, samt innen inspeksjon av heise- og løfteutstyr, både i Nederland og internasjonalt.

«Den presise og tekniske kompetansen til våre eksperter samt internasjonaliseringen av våre kvalitative tjenester støttet vår utvikling, som inkluderer tett kontakt med våre kunder, preget av både et godt priskvalitetsforhold og korte kommunikasjonslinjer», understreker Huib Oostdijk og René Bak, administrerende direktører i HHC/DRS-selskapene.

I 2020 har styret og grunnleggerne av selskapet reflektert rundt selskapets fremtid og om strategien som skal følges for å styrke posisjonen til HHC/DRS i forhold til utviklingen som karakteriserer sektoren for inspeksjons- og sertifiseringsorganene. Resultatene fra analysene førte til at aksjonærene kunne se etter en sterk partner med inngående kunnskap om HHC/DRS-aktiviteter og som er i stand til å støtte selskapet i dets fremtidige lokale og internasjonale utvikling.

BELGORAIL har vært et varslet organ og markedsleder i Belgia siden 2004, og har spesialisert seg på å organisere og utføre tester (rullende lager og ETCS). Hovedkontoret ligger i Brussel, med et avdelingskontor i Spania. BELGORAIL ble med i CERTIFER-GRUPPEN i 2017, og har fortsatt å vokse og utvide sitt utvalg av tjenester siden den gang.

Etter disse trinnene er HHC/DRS nå en del av BELGORAIL & CERTIFER-gruppen, og er eksperter på evaluering av urbane og jernbanetransportsystemer. CERTIFER-konsernet, som har vært basert i Valenciennes i Frankrike siden 1997 og har datterselskaper eller avdelinger i 14 land, utfører inspeksjons- og sertifiseringsoppdrag i mer enn 50 land innen jernbaneinfrastruktur, kontroll- og signalering og rullende aksjesektorer.

«Dette oppkjøpet tilbyr interessante utviklingsmuligheter, spesielt gjennom styrking av inspeksjonsaktivitetene for jernbanevogner på europeisk nivå, utvikling av sertifiseringsaktiviteter for nye tog, signalsystemer og jernbaneinfrastruktur i Nederland og Skandinavia, den komplementære arten til ekspertgruppene og bruken av den spesifikke ekspertisen til HHC/DRS innen heisutstyr og sertifisering av sikkerhetsstyringssystemer, for eksempel VA-Keur eller VCA, på gruppenivå», understreker Jean-Marc Dupas og Huib Oostdijk, representanter for BELGORAIL og HHC/DRS.

Integrasjonen av den nederlandske ICM-eksperten i den franske multinasjonale gjør at den nye gruppen kan posisjonere seg som en av verdens markedsledere innen jernbanesertifisering. Dette er gode nyheter for kundene til HHC/DRS og CERTIFER-GRUPPEN samt for hele jernbanesektoren.

 

Om HHC/DRS

HHC/DRS, med hovedkontor i Noord-Scharwoude, ble grunnlagt av René Bak i 1999 og spesialiserer seg på inspeksjon, sertifisering og testing av utstyr for jernbaneinfrastruktur og jernbane-/veimaskiner, samt heising og løfteutstyr, både i lokal og europeisk sammenheng. Med et team på 36 personer har HHC/DRS lang erfaring med utstyr for jernbaneinfrastruktur, et varslet organ for heise- og løfteutstyr, og er aktivt i flere EU-land for evaluering av NNTR (nasjonale regler). I tillegg til EUs aktiviteter har HHC/DRS også en sterk lokal markedsandel i Nederland for inspeksjon av et bredt spekter av sertifisering av utstyrs- og styringssystemer..

 

Om BELGORAIL & CERTIFER

BELGORAIL er et belgisk inspeksjons- og sertifiseringsorgan grunnlagt i juni 2004 av Vinchotte, Agoria og Transurb for å oppfylle behovet for frivillig og regulatorisk sertifisering i jernbanesektoren. BELGORAIL ble kjøpt opp av CERTIFER i 2017. Selskapet tilhører test-, inspeksjons- og sertifiseringsindustrien med fokus på jernbanetransportsystemet og tilbyr også ISO 9001- og ECM-sertifiseringstjenester.

CERTIFER, med hovedkontor i Valenciennes, er en ledende global aktør som spesialiserer seg på jernbane og bytransport. Siden etableringen i 1997 i Frankrike har CERTIFER utviklet sin kompetanse ved å tilby inspeksjon, sertifisering, testingsorganisasjon og testingstjenester i 50 land rundt om i verden. CERTIFER er en gruppe på 12 enheter over hele verden: CERTIFER SA (hovedkontor i Frankrike), CERTIFER ALGÉRIE (Alger), AMERICA LATINA (São Paolo), ASIA (Hanoi), ASIA PACIFIC (Hong Kong), AUSTRALIA (Sydney), AEBT Certifer (Tyskland), BELGORAIL (Brussel og Madrid), KINA (Shanghai), MIDTØSTEN (Dubai), TÜRKIYE (Ankara). CERTIFER er sertifisert i henhold til ISO 17020 Type A og 17065 og har nasjonale akkrediteringer som: DeBo i Frankrike, Belgia, Nederland, Tyskland, Østerrike, Spania, Italia, Sveits, Luxembourg, Algerie og Tyrkia, AEO i Australia, ISA i Dubai, Danmark og India. Innenfor CERTIFER-GRUPPEN er CERTIFER SA, CERTIFER ITALIA, BELGORAIL, HHC/DRS og ERC varslede organer

 

For mer informasjon:

Jean-Marc Dupas
Administrerende direktør BELGORAIL SA
Tlf.: + 32 2 897 9000
jeanmarc.dupas@belgorail.be
www.belgorail.be

Huib Oostdijk
Administrerende direktør HHC/DRS B.V.
Tlf.: + 31 6 11 00 79 01
h.oostdijk@hhcdrs.nl
www.hhcdrs.nl

René Bak
Leder Operations HHC/DRS B.V.
Administrerende direktør
HHC/DRS Deutschland GmbH
Tlf.: + 31 6 20 03 75 55
r.bak@hhcdrs.nl