CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

CE-merking

Å bruke CE-merking på grunnlag av ett eller flere EU-direktiver er en utfordring for mange produsenter. Derfor er støtten til en ekspert på dette feltet ofte veldig velkommen. CERTIFER HHC/DRS utfører en uavhengig vurdering av om produktet er i samsvar med EU-direktivene og/eller EU-standardene du har angitt.

Her tester vi produktet og innholdet i den tekniske filen som består av tegninger, beregninger, tester, ri&E osv., mot de relevante europeiske direktivene og/eller EU-standardene.