CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

DeBo

Utpekt organ (Debo)

I tillegg til interoperabilitet, er CERTIFER HHC/DRS også i stand til å teste de ekstra nasjonale kravene og bestemme infrastrukturkompatibilitet for spesifikke land. Til dette formålet er vi anerkjent av ulike nasjonale sikkerhetsmyndigheter (NSA-er):

  • NSA Nederland (ILT) som utpekt organ
  • NSA Danmark (Trafikstyrelsen) som utpekt organ
  • NSA Sweden (Transportstyrelsen) som uavhengig inspeksjonsenhet
  • NSA Norge (SJT) som utpekt organ
  • NSA Irland

Støtter dine lokale og europeiske ambisjoner

Kontakt oss