CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

Sertifisering en

Det sier seg selv at arbeidere må kunne arbeide med maskiner under trygge og gode forhold. Det er inngått avtaler på nasjonalt og internasjonalt nivå i form av forordninger, direktiver, forskrifter og europeiske normer (EN-er).

CERTIFER HHC/DRS kan utføre en vurdering for produsenter og/eller sluttbrukere for å avgjøre om disse kravene er riktig anvendt på deres produkt.

For eier av maskinen, gir dette uavhengig, ekspertbekreftelse av i hvilken grad en maskin kan betjenes trygt, og gir deg en forsikringen om at de juridiske kravene er oppfylt.

CERTIFER HHC/DRS vil deretter utstede et sertifikat for verifisering.

For spesifikke spørsmål, kontakt de spesifikke tekniske lederne av de ulike produktgruppene via kontaktskjemaet.