CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

TCVT

TCVT

CERTIFER HHC/DRS har en avtale med TCVT Foundation for gjennomføring av følgende tilsyn med sertifisering av vertikale transportordninger:

  • Ordningen W3-01 inspeksjon av mobile kraner, lastebilmonterte kraner og jordflyttingsmaskiner utstyrt som mobile kraner
  • Oversikt W5 inspeksjon jernbaneinfrastruktur-maskiner, både med og uten supplering med lokale spor *
  • Ordningen W6 inspeksjon av fundamentmaskiner, igangkjøring, periodisk og planlagt inspeksjon

* I samarbeid med TCVT Foundation og de lokale jernbaneselskapene GVB, HTM, RET og RTU har CERTIFER HHC/DRS utviklet en sertifiseringsordning der vedlikeholdsutstyr for de ulike lokale jernbaneselskapene kan vurderes for infrastrukturkompatibilitet og sikker drift.

Hvis du har spørsmål angående implementeringen av denne retningslinjen, kan du gjerne kontakte oss når som helst: info@hhcdrs.nl.

TCVT jenrbaneinfrastruktur-maskiner

Siden 1. februar 2002 har jernbaneinfrastrukturmaskiner blitt inspisert av inspeksjonsorganer. Det nederlandske akkrediteringsrådet (nederlandsk: RvA) har autorisert CERTIFER HHC/DRS til å utføre disse inspeksjonene (kjent under nummer I141). For dette formålet har CERTIFER HHC/DRS inngått en avtale med TCVT Foundation.

Jernbaneinfrastruktur-maskiner som arbeider med nedstengte baner er spesielle kjøretøy som kan kjøre på disse sporene med egen fremdrift og er beregnet på nybygging, fornyelse eller vedlikeholdsarbeid på sporene.

Eksempler på maskiner for jernbaneinfrastruktur er:

  • Skinnebundne vedlikeholdsmaskiner i henhold til EN14033-1/ -2/ -3
  • Jernbane-/veibiler enten det er montert en kran eller plattform i henhold til EN15746-1 /-2
  • Tilhengere i henhold til EN15954-1 /-2
  • Avtagbare maskiner i henhold til EN 15955-1 /-2

Med mange års erfaring og kontakt med alle produsenter av jernbaneinfrastrukturmaskiner kan CERTIFER HHC/DRS enkelt utføre disse inspeksjonene og svare på spesifikke spørsmål om bruken av disse maskinene.