CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

Policy-Erklæring

POLICY-ERKLÆRING

Følgende prinsipper er formulert med hensyn til kvalitet:

 • Kvaliteten på arbeidet må oppfylle kravene som er satt for det.
 • Kvalitetssystemet må overholde og fortsette å overholde:
  • EN-ISO/IEC 17020:2012 TYPE A
  • EN-ISO/IEC 17021-1:2015
  • EN-ISO/IEC 17065:2012

og sertifiserings- eller kontrollordninger som gjelder innenfor omfanget av aktiviteter:

  • TCVT-ordninger
  • Interoperabilitet (IOD2016 + ERA) inkludert relaterte NB-Rail dokumenter
  • Sjekkliste for sikkerhet/helse/miljø for entreprenører (SCC / nederlandsk: VCA)
  • Sikkerhet for arbeidsutstyr (nederlandsk: VA) kvalitetsmerke
 • Kvaliteten som leveres er et grunnlag for å etablere og opprettholde varige relasjoner med kunder basert på en kommersiell og kundeorientert tilnærming.
 • Ekspertisen som personalet oppnår opprettholdes og forbedres for å alltid gi merverdi til kunden.

For å kunne implementere disse prinsippene kreves det på den ene siden ressurser, tid og fasiliteter, og på den andre siden er samarbeid og konsultasjon med alle interessenter er uunnværlig. Det er derfor det brukes tilstrekkelig oppmerksomhet til å utdanne og lære opp ansatte, og kundene blir også hørt for å oppnå en koordinert tjeneste. CERTIFER HHC/DRS er et kommersielt foretak. Foretakets fortjeneste investeres i stor grad i utdanning, opplæring og videreutvikling av de ansatte. I tillegg tar CERTIFER HHC/DRS sitt ansvar ved å delta i ulike konsultasjoner og komiteer som er involvert i standardisering og harmonisering (inkludert NB-Rail møter), uten avgifter.

Selskapet har valgt en omfattende kvalitetssikring. Dette er en kontinuerlig prosess der kvalitetsforbedring er målet ved å oppnå kvalitetskontroll og kvalitetssikring. En forretningsplan med konkrete mål utarbeides årlig. Disse målene vurderes kvartalsvis. Verktøy for forbedring inkluderer rapporteringssystemet, ledelsens gjennomgang og interne og eksterne revisjoner. Kvalitetshåndboken som vist i Quality Insight (QI) gjenspeiler intensjonene til CERTIFER HHC/DRS på en riktig måte.

Direktøren og lederne er ansvarlige for å opprettholde kvalitetssystemene og opprettholde akkrediteringen. Direktøren er utpekt som ledelsesrepresentant for kvalitetsstyringssystemet.

Direktøren er ansvarlig for å gjøre tilgjengelig alle ressursene som trengs for å oppnå ønsket kvalitetsnivå, og for å muliggjøre og opprettholde akkrediteringen. Hvordan CERTIFER HHC / DRS sikrer sin uavhengighet er beskrevet i erklæringen om uavhengighet, upartiskhet og integritet.

Januar 2022

 

Huib Oostdijk (ingeniør)

Administrerende direktør CERTIFER HHC/DRS