CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

GWW

GWW

Arbeidere og arbeidsgivere må kunne stole på at de arbeider med trygt utstyr.

Artikkel 7.4 i arbeidsbetingelsene fastsetter at arbeidsutstyr som gaffeltrucker, gravemaskiner, spader osv. må kontrolleres regelmessig.

Våre inspektører er alle fagpersoner med kunnskap om utstyret du arbeider med. På grunn av dette garanterer CERTIFER HHC/DRS en kompetent utført inspeksjon som går utover bare sikkerhet. Produktkunnskap garantererr ikke bare sikkerhet, men minimerer også nedetid.

I praksis er det ofte tilfelle at CERTIFER HHC/DRS ikke bare kontrollerer maskinene. Vi kan også inspisere det tilhørende løfteutstyret og verkstedsutstyret, inkludert elektriske verktøy, i henhold til NEN 3140.