CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

Nyheter

FÖRVÄRVADES DET HOLLÄNDSKA CERTIFIERINGSFÖRETAGET HHC/DRS AV BELGORAIL, VILKET ÖPPNAR UPP NORRA EUROPA FÖR CERTIFIERINGSFÖRETAGET

2021 kommer att bli en milstolpe för den holländska ledaren inom inspektion och certifiering av utrustning för järnvägsinfrastruktur, räls-/vägmaskiner och lyftanordningar. HHC/DRS, med filialer i Nederländerna, Tyskland och Skandinavien, förvärvades av BELGORAIL, och blev därmed en del av CERTIFER-koncernen, en av de större aktörerna inom området.

CERTIFER-koncernen gör sitt inträde på den nordiska marknaden och förstärker sin position på de holländska och tyska marknaderna med förvärvet av HHC/DRS i februari 2021.

 

Noord-Scharwoude och Bryssel, 25 februari 2021 – Sedan det grundades i oktober 1999, har HHC/DRS genomgått en snabb utveckling och blivit en viktig aktör inom järnvägssektorn likväl som inom inspektion av hiss- och lyftanordningar, både i Nederländerna och internationellt.

”Noggrannheten och den tekniska kompetensen hos våra experter likväl som internationaliseringen av våra kvalitetstjänster var till stöd för vår utveckling, som innefattar nära kontakter med våra kunder, och karaktäriseras av både ett bra förhållande mellan pris och kvalitet samt korta kommunikationsvägar,” betonade Huib Oostdijk och René Bak, VD:ar för HHC/DRS-företagen.

Under 2020, har styrelsen och företagets grundare reflekterat över företagets framtid och den framtida strategin för att förstärka HHC/DRS position i relation till den utveckling som karaktäriserar sektorn för inspektions- och certifieringsorgan. Resultatet av dessa analyser föranledde att aktieägarna började leta efter en stark samarbetspartner med djupgående kunskap om HHC/DRS aktiviteter som är kapabel att stödja företaget i dess framtida lokala och internationella utveckling.

BELGORAIL har varit ett anmält organ och marknadsledare i Belgien sedan 2004 och är specialiserade på att organisera och utföra tester (rullande järnvägsmaterial och ETCS). Högkvarteret finns i Bryssel och ett filialkontor i Spanien. BELGORAIL blev en del av CERTIFER GROUP 2017 och har fortsatt att växa och utöka sitt tjänsteutbud sedan dess.

I spåren av detta är HHC/DRS nu en del av BELGORAIL & CERTIFER-koncernen, experter inom utvärdering av stads- och järnvägstransportsystem. CERTIFER-koncernen, som har haft sin bas i Valenciennes, Frankrike sedan 1997 och har dotterbolag och filialer i 14 länder, utför inspektions- och certifieringsuppdrag i mer än 50 länder inom sektorerna järnvägsinfrastruktur, styrning och signalering samt rullande järnvägsmateriel.

”Förvärvet skapar intressanta utvecklingsmöjligheter, i synnerhet genom förstärkningen av inspektionsaktiviteter inom järnvägsfordon på en europeisk nivå, utvecklingen av certifieringsaktiviteter för nya tåg, signalsystem och järnvägsinfrastruktur i Nederländerna och Skandinavien, expertteamens kompletterande natur och användningen av specifik kompetens hos HHC/DRS inom området hissanordningar och certifiering av säkerhetshanteringssystem, såsom VA-Keur eller VCA, på koncernnivå,” underströk Jean-Marc Dupas och Huib Oostdijk, representanter för BELGORAIL och HHC/DRS.

Integrationen av den holländska ICM-experten i den franska multinationella gör det möjligt för den nya koncernen att positionera sig som en av världens marknadsledare inom järnvägscertifiering. Utmärkta nyheter för kunder hos HHC/DRS och CERTIFER GROUP likväl som för hela järnvägssektorn.

 

Om HHC/DRS

HHC/DRS, med huvudkontor i Noord-Scharwoude, grundades 1999 av René Bak och specialiserar sig på inspektion, certifiering och testning av utrustning för järnvägsinfrastruktur och räls-/vägmaskiner, likväl som hiss- och lyftanordningar, både i ett lokalt och europeiskt sammanhang. Med ett team på 36 personer, har HHC/DRS omfattande erfarenhet av utrustning för järnvägsinfrastruktur, är ett anmält organ för hiss- och lyftanordningar och är aktiva i flera EU-länder vid utvärdering av NNTR (nationella regler). Förutom sina aktiviteter inom EU, har HHC/DRS även en stark lokal marknadsandel i Nederländerna kring inspektion av en stor mängd utrustningar och certifiering av hanteringssystem.

 

Om BELGORAIL och CERTIFER

BELGORAIL är ett belgiskt inspektions- och certifieringsorgan som grundades 2004 av Vinçotte, Agoria och Transurb för att möta behovet av frivilliga och reglerade certifieringar inom järnvägssektorn. BELGORAIL förvärvades av CERTIFER 2017. Företaget tillhör testnings-, inspektions- och certifieringsbranschen med ett fokus på system för järnvägstransporter och erbjuder även certifieringstjänster för ISO 9001 och ECM.

CERTIFER, med huvudkontor i Valenciennes, är en ledande global aktör inom stads- och järnvägstransporter. Sedan grundandet 1997 i Frankrike, har CERTIFER utvecklat sin expertis genom att erbjuda inspektion, certifiering, testorganisation och testtjänster i 50 länder runtom i världen. CERTIFER är en grupp bestående av 12 enheter i hela världen: CERTIFER SA (huvudkontor i Frankrike), CERTIFER ALGÉRIE (Algeriet), AMERICA LATINA (São Paolo), ASIA (Hanoi), ASIA PACIFIC (Hong Kong), AUSTRALIA (Sydney), AEBT Certifer (Tyskland), BELGORAIL (Bryssel och Madrid), CHINA (Shanghai), MIDDLE EAST (Dubai), TÜRKIYE (Ankara). CERTIFER är certifierat i enlighet med ISO 17020 Typ A och 17065 och har nationella ackrediteringar såsom: DeBo i Frankrike, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Spanien, Italien, Schweiz, Luxemburg, Algeriet och Turkiet; AEO i Australien; ISA i Dubai, Danmark och Indien. Inom CERTIFER GROUP, är CERTIFER SA, CERTIFER ITALIA, BELGORAIL, HHC/DRS och ERC anmälda organ.

 

För mer information:

Jean-Marc Dupas
VD, BELGORAIL SA
Tel.: + 32 2 897 9000
jeanmarc.dupas@belgorail.be
www.belgorail.be

Huib Oostdijk
VD, HHC/DRS BV
Tel.: + 31 6 11 00 79 01
h.oostdijk@hhcdrs.nl
www.hhcdrs.nl

René Bak
Manager Operations HHC/DRS BV
VD
HHC/DRS Deutschland GmbH
Tel.: + 31 6 20 03 75 55
r.bak@hhcdrs.nl