HHC / DRS - Supporting your local and European ambitions.

Erkenningen

o Erkenning Raad voor Accreditatie als inspectiebedrijf type A onafhankelijk, onder nr. I 141.
o Erkenning Raad voor Accreditatie voor de uitvoering van managementsysteem certificatie, onder nr. C 639.
o Erkenning Raad voor Accreditatie voor de certificatie van producten, onder nr. C 671.
o Aanwijzingsbeschikking Ministerie van SZW voor mobiele kranen.
o Aanwijzingsbeschikking Ministerie van SZW voor hoogwerkers NoBo nr. 1869
o Aanwijzingsbeschikking Ministerie van Infrastructuur en Milieu divisie Rail NoBo nr. 1869
o Erkenning ministerie Infrastructuur en Milieu divisie binnenvaart voor keuring hijswerktuigen.
o Erkenning KIWA voor keuring mobiele brandstoftanks IBC’s.
o Erkenning Ministerie van I & M, ILT afd. Gevaarlijke Stoffen voor keuring brandstoftank, IBC’s.
o Erkenning SCM ten behoeve van keuring anti diefstalbeveiligingen werkmaterieel WM03.
o Erkenning TransportStyrelsen, Zweden; independent assessment Body.
o Erkenning SJT, Noorwegen; independent assessment Body.
o Erkenning TrafikStyrelsen, Denemarken; Designated Body.
o Erkenning EisenBahnbundesAmbt I-DeBo, Duitsland; Designated Body.
o Erkenning ACF Luxembourg; Designated Body.