HHC / DRS - Supporting your local and European ambitions.
  • Nederlands
  • Duits
  • Engels

VA-Keur

Steekproeven

Om het kennisniveau van de VA-Keur keurmeesters op een onafhankelijke wijze te toetsen zet HHC/DRS B.V. haar eigen gekwalificeerde en ervaren inspecteurs in voor het uitvoeren van steekproeven op de door VA-Keur keurmeesters uitgevoerde keuringen. Het opleidingsniveau van onze inspecteurs, gecombineerd met hun achtergrond in de (landbouw)materieel, grondverzet- en/of funderingsmaterieel wereld staat garant voor een vakinhoudelijk verantwoorde toetsing. Door actief onze ervaring ook in de Technische Commissie van VA Keur in te brengen werkt  HHC/DRS samen met het VA-keur aan een continue kwaliteitsverhoging van het keurmerk.

HHC/DRS B.V. is vanaf 2002 door de Raad voor Accreditatie erkend als onafhankelijk inspectiebedrijf (type A) voor inspectiewerkzaamheden. Daarnaast wordt op een tal van gebieden HHC/DRS B.V. door toonaangevende partijen periodiek getoetst op haar kennis en kunde van inspectie, keuring.

Systeemcertificatie

Sinds de verzelfstandiging van HHC/DRS B.V. eind vorig jaar is haar scope uitgebreid met het VA-certificeren van bedrijven. Hiervoor staat een team van 5 auditors klaar om invulling te geven aan de auditbehoefte die voortvloeit uit de VA-Keur Richtlijn.

Supporting your local and European ambitions

Neem contact op