CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

Intif

IntIF©

Opstellingsinspectie 2.0.

Een opstellingskeuring of een opstellingsinspectie is sinds 2008 een verplicht instrument voordat een funderingsmachine wordt samengesteld en op een nieuw project kan gaan starten. Naast dat dit in het Arbeidsomstandighedenbesluit is vastgelegd wordt het uitvoeren van opstellingsinspectie door de funderingsbranche ook als een belangrijk onderdeel van het veilig werken met dergelijke machines gezien.

Inmiddels is de opstellingsinspectie branche-breed bekend en wordt door veel funderingsbedrijven ook daadwerkelijk toegepast door de eigen medewerkers. Binnen de funderingsbranche is er echter vraag ontstaan naar een verbeterde aanpak passend bij de huidige tijd. Trainingscentrum Crescendo heeft met keuringsinstantie CERTIFER HHC/DRS B.V. de handen ineen geslagen om te komen tot een vernieuwde aanpak van de genoemde opstellingsinspectie. Hiervoor is IntIF© opgezet.

IntIF©(Inspectieprocedure & training Opstellings Inspecties Funderingsbranche)

IntIF© is een platform waar medewerkers worden opgeleid zodat ze de opstellingsinspecties digitaal kunnen uitvoeren waarbij de resultaten centraal worden opgeslagen en verwerkt. De gekwalificeerde medewerkers blijven deskundig door onafhankelijk toezicht, inspectiebegeleiding en training.

Toelichting:

  • Digitaal invoeren van de opstellingsinspectie op de smartphone of tablet;
  • Toegang tot een digitaal portal waarin alle bedrijfseigen informatie 24/7 beschikbaar is waaronder de gekwalificeerde medewerkers en de eigen machines;
  • Onafhankelijk toezicht wordt uitgevoerd door CERTIFER HHC/DRS waarbij op steekproef basis de uitgevoerde inspecties worden gecontroleerd;
  • Opleidingen voor een deskundige uitvoering van een opstellingsinspectie en deskundig blijven worden uitgevoerd door Crescendo;
  • Naast de opstellingsinspectie kunnen meerdere project gerelateerde inspectie behoeftes binnen IntIF© worden gefaciliteerd zoals de werkplekinspectie, start-werk gesprek, begaanbaarheid bouwterrein, toolboxen etc.

Wilt u ook gebruik maken van de next step in de funderingsbranche vraagt u dan vrijblijvend naar de mogelijkheden, voorwaarden en kosten via: info.nl@certifer.eu of info@crescendo.nl.