CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

Certificatie EN

Het mag vanzelfsprekend zijn dat er door werknemers veilig en gezond moet kunnen worden gewerkt met machines. Hiervoor zijn op nationaal en internationaal niveau afspraken gemaakt in de vorm van Besluiten, Richtlijnen, Verordeningen en Europese Normen (EN).

CERTIFER HHC/DRS kan voor fabrikanten en/of eindgebruik een beoordeling uitvoeren om vast te stellen of deze eisen correct zijn toegepast op hun product.

Dit geeft voor u als eigenaar van de machine een onafhankelijke, deskundige bevestiging van de mate waarin veilig met een machine kan worden gewerkt en geeft u de zekerheid te hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen.

CERTIFER HHC/DRS geeft hiervoor dan een zogenaamd. “Certificate of Verification” uit.

Voor specifieke vragen verwijzen wij u naar de betreffende technisch managers van de verschillende productgroepen te bereiken via het contactformulier.