HHC / DRS - Supporting your local and European ambitions.

AsBo

Assessment Body (AsBo)

Voor de uitvoering van de Verordening   402/2013/EG en 2015/1136/EG is HHC/DRS erkend als instantie (AsBo) voor de beoordeling van de risico-inventarisatie en –evaluatie op basis van de Common Safety Method (CSM). HHC/DRS beoordeelt hierbij op onafhankelijke wijze de compleetheid van de inventarisatie, de inschatting van de kansen en gevaren en de mogelijke risico reductie na evaluatie op basis van deze Verordening.

https://pdb.era.europa.eu/safety_docs/assessments/bodies/view.aspx?id=64

Supporting your local and European ambitions.

Neem contact op