CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

AsBo

Assessment Body (AsBo)

Voor de uitvoering van de Verordening   402/2013/EG en 2015/1136/EG is CERTIFER HHC/DRS erkend als instantie (AsBo) voor de beoordeling van de risico-inventarisatie en –evaluatie op basis van de Common Safety Method (CSM). CERTIFER HHC/DRS beoordeelt hierbij op onafhankelijke wijze de compleetheid van de inventarisatie, de inschatting van de kansen en gevaren en de mogelijke risico reductie na evaluatie op basis van deze Verordening .