CERTIFER HHC / DRS – Supporting your local and European ambitions.

Het aanbrengen van een CE markering op basis van 1 of meerdere EU Richtlijnen is voor veel fabrikanten een uitdaging. Het is daarom vaak prettig om hierbij ondersteund te worden door een expert op dit gebied. CERTIFER HHC/DRS voert op onafhankelijke wijze een beoordeling uit of uw product voldoet aan de door u opgegeven EU Richtlijnen en/of EU Normen.

Hierbij toetsen we uw product en de inhoud van uw technisch dossier bestaande uit tekeningen, berekeningen, beproevingen RI&E etc. tegen de relevante Europese Richtlijnen en/of normen.