HHC / DRS - Supporting your local and European ambitions.

Erkenningen

• Erkenning Raad voor Accreditatie als inspectiebedrijf type A onafhankelijk, onder nr. I-141.
• Aanwijzingsbeschikking Ministerie van SZW voor mobiele kranen.
• Aanwijzingsbeschikking Ministerie van SZW voor hoogwerkers NoBo nr. 1869
• Aanwijzingsbeschikking Ministerie van Infrastructuur en Milieu divisie Rail NoBo nr. 1869
• Erkenning ministerie Infrastructuur en Milieu divisie binnenvaart voor keuring hijswerktuigen.
• Erkenning KIWA voor keuring mobiele brandstoftanks IBC’s.
• Erkenning Ministerie van I & M, ILT afd. Gevaarlijke Stoffen voor keuring brandstoftank, IBC’s.
• Erkenning SCM ten behoeve van keuring anti diefstalbeveiligingen werkmaterieel WM03.
• Erkenning TransportStyrelsen, Zweden; independent assessment Body.
• Erkenning SJT, Noorwegen; independent assessment Body.
• Erkenning TrafikStyrelsen, Denemarken; Designated Body.
• Erkenning EisenBahnbundesAmbt I-DeBo, Duitsland; Designated Body.
• Erkenning ACF Luxembourg; Designated Body.